Tuesday, March 29, 2016

เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย synonym (คำพ้องความหมาย) และ antonym (คำตรงข้าม)

                                             

artificial           เทียม ปลอม

synonym          imitation
antonym          genuinebother              รบกวน

synonym           annoy
antonym           comfortcarry out           ทำให้สำเร็จ

synonym           accomplish
antonym           give upprevent              ป้องกัน

synonym            defend
antonym             permit tough                 ยาก เหนียว

synonym             stubborn
antonym             tenderinterrupt             ขัดจังหวะ

synonym             disturb
antonym             continuehorrify                ตกใจกลัว

synonym             frighten
antonym             delightharmful               อันตราย เป็นภัย

synonym             dangerous
antonym              harmlesshurry                   รีบ

synonym              rush
antonym              delayrepair                  ซ่อมแซม

synonym              restore
antonym              destroyเครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/51580358207073453/Sunday, March 27, 2016

เก่งอังกฤษ เพิ่มคำศัพท์ทุกวัน

Swell, be swollen     บวม
Your eyelid is very swollen.
เปลือกตาของคุณบวมมาก


Infection              การติดเชื้อ
You’ve got an eye infection.
ตาของคุณมีการติดเชื้อ


Monotonous          ซ้ำซาก จำเจ
Life is getting monotonous!  I have to do something much more exciting.
ชีวิตกำลังจะซ้ำซาก จำเจ ฉันต้องทำอะไรสักอย่างที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น


Inflation                 ภาวะเงินเฟ้อ
This inflation looks bad.
ภาวะเงินเฟ้อนี้ช่างดูเลวร้าย


Wrinkled                ยับยู่ยี่ เป็นรอยพับ
This piece of paper is very wrinkled.
กระดาษชิ้นนี้มีรอยยับยู่ยี่มาก


Leak                        รั่ว
My house’s roof leaks. 
บ้านของฉันหลังคารั่ว


Leave…..alone     ทิ้งไว้ตามลำพัง
You should never leave him alone.
คุณไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพัง


Take a nap             งีบหลับ
May I take a nap?
ขอฉันงีบได้ไหม


Throw away           ขว้างทิ้ง
Don’t throw away her doll.
ห้ามทิ้งตุ๊กตาของเธอ


Spoiled                    นิสัยเสีย (ถูกทำให้เสีย)
He is a spoiled child.
เขาเป็นเด็กนิสัยเสีย


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/363032419941412023/

 

Saturday, March 26, 2016

เก่งภาษาอังกฤษ เก่งคำศัพท์

Resist                   ต่อต้าน ทนได้
Her friends tried to make her go but she resisted and stayed home.
เพื่อน ๆ ของเธอพยายามให้เธอไป แต่เธอไม่ยอมและอยู่บ้าน


Specialize             เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
The photographer specialized in fashion.
ช่างภาพมีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น


Particularly            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
It was particularly hot yesterday.
มันร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวาน


Blizzard                  พายุ
The blizzard forced them to stop skiing.
พายุหิมะทำให้พวกเขาต้องหยุดเล่นสกี


Glimpse                  ชำเลืองมอง เป็นการมองแวบเดียว
He glimpsed at the beautiful woman at the swimming pool.
เขาชำเลืองมองสาวสวยที่สระว่ายน้ำ


Gaze                       จ้องมอง มองอย่างประหลาดใจ หรือ ยกย่อง
He gazed at her with admiration.
เขาจ้องมองเธอด้วยความชื่นชม


Jealous                    อิจฉา ริษยา ก่อให้เกิดความชิงชัง
She is jealous of her friend’s richness.
เธออิจฉาความร่ำรวยของเพื่อนเธอ


Envious                   อิจฉา แต่ไม่ริษยา ไม่ถึงกับชิงชัง
I am envious of her success in business.
ฉันอิจฉาความสำเร็จในธุรกิจของเธอ


Slight                       ไม่มาก เล็กน้อย
I didn’t hurt much.  The car bumped me slightly.
ฉันเจ็บไม่มาก รถชนฉันเล็กน้อย


Unveil                       เปิดเผย เผยโฉม
The company unveiled the new car model.
บริษัทได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/jie1124/doraemon/

Thursday, March 24, 2016

ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว แค่รู้คำศัพท์

Exquisite                  สวยมาก ประณีต

This mirror is very exquisite.

กระจกใบนี้ประณีตมาก
Exotic                       สวยงาม แปลกตา

It is an exotic island.

มันเป็นเกาะที่สวยงามแปลกแตกต่างกว่าเกาะอื่นๆ

Blossom                    มีดอก ออกดอก

Trees blossom in spring.

ต้นไม้ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ
Fragrant                     มีกลิ่นหอม

I sprayed myself with fragrant perfume.

ฉันฉีดสเปรย์ด้วยน้ำหอมที่มีกลิ่นหอม
Obscure                     บัง ทำให้เห็นไม่ชัด

The tall buildings obscured my view of the beach.

ตึกสูงบดบังทัศนียภาพของชายหาด
Renowned                  มีชื่อเสียง

He is a renowned dancer.

เขาเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียง
Demonstrate                สาธิต แสดงให้ดู

Nurses demonstrated to moms how to bath their babies.

พยาบาลสาธิตการอาบน้ำเด็กทารกให้บรรดาแม่ๆ ดู
Content                        พอใจกับสิ่งที่มีอยู่

She was content to reading books at home.

เธอพอใจที่จะนั่งอ่านหนังสืออยู่กับบ้าน
Astonish                       ทำให้ประหลาดใจ

I was astonished by the beach’s beauty.

ฉันประหลาดใจมากกับความงดงามของชายหาด
Connect                         เชื่อมต่อ เชื่อมโยง

The bridge connected this island to another island.

สะพานเชื่อมเกาะนี้กับอีกเกาะหนึ่งเครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/423901383653618260/

Tuesday, March 22, 2016

ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ 10 คำ

1)  Coward                   ขี้ขลาด


2)  Courage                   กล้าหาญ

3)  Confuse                   สับสน


4)  Split                         ถ่มน้ำลาย


5)  Anxious                  กระวนกระวายใจ


6)  Defend                     ป้องกันตัว


7)  Forbid                       ห้าม


8)  Discover                   ค้นพบ


9)  Threat                       ขู่เข็ญ


10) Argue                       โต้เถียง

เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/ajmineashiq/doraemon-wallpapers/