Tuesday, May 31, 2016

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมตัวอย่างประโยคและคำแปล


Enough                       พอ
We have not enough money to buy a new car.
เราไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถคันใหม่


Hunt                             ล่า
We saw the tiger hunting the dear at the open zoo yesterday.
เราเห็นเสือล่ากวางที่สวนสัตว์เปิดเมื่อวานนี้


Mean                            หมายถึง หมายความ
I don’t understand what you mean?
ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายความว่าอย่างไร


Narrow                          แคบ
You must ride through the narrow path if you want to go to my house.
คุณต้องขี่ผ่านเส้นทางที่แคบๆ ถ้าคุณต้องการไปบ้านของฉัน


Paint                               ทาสี
My house hadn’t been painted for years.
บ้านของฉันไม่ได้ทาสีเป็นเวลานานแล้ว


Press                               กด
Press the button for video playing.
กดปุ่มเพื่อเล่นวิดีโอ


Prove                               พิสูจน์
Can you prove that you are innocent?
คุณสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์


Shout                               ตะโกน
He shouted at the kids yesterday.
เขาตะโกนใส่เด็กๆ เมื่อวานนี้


Urge                                 คะยั้นคะยอ
He urged her to come and stay with us here.
เขาคะยั้นคะยอให้เธอมาและอยู่กับเราที่นี่


Touch                        แตะ สัมผัส
Don’t touch the picture.
อย่าแตะรูปภาพนั้น


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/502081058432715459/

Friday, May 27, 2016

ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้พร้อมคำแปลและตัวอย่างประโยค


Empty                      ว่างเปล่า
The cup is empty. 
ถ้วยนี้ว่างเปล่า


Major                        สำคัญ
The major problem of the accident is drunk driving.
ปัญหาสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือการเมาแล้วขับ


Observe                      สังเกต
Teacher observed his student’s behavior.
ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน


Symbol                        สัญลักษณ์
Heart is a symbol of love.
หัวใจเป็นสัญลักษณ์ของความรัก


Insult                             ดูถูก
You are insulting my son.
คุณกำลังดูถูกลูกชายของฉัน


Yawn                            หาว
I often yarn in the afternoon.
ฉันมักจะหาวในช่วงบ่าย


Spell                             สะกด
Please spell your name.
กรุณาสะกดชื่อของคุณ


Plain                              เรียบ ธรรมดา
She will wear a plain dress for this dinner party.
เธอจะใส่ชุดธรรมดาสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำนี้


Particular                       โดยเฉพาะ
You should have a particular care while bathing your baby.
คุณควรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะอาบน้ำลูกน้อยของคุณ


Fresh                  สด ใหม่
The memory was still fresh in my mind.
ความทรงจำนี้ยังคงสดใสอยู่ในใจฉัน


เครดิตภาพ   https://www.pinterest.com/pin/305963368414003214/

Thursday, May 26, 2016

10 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย


Alert                        เตือนภัย
The police alerted that this truck is full of explosion.
ตำรวจแจ้งเตือนว่ารถบรรทุกคันนี้เต็มไปด้วยระเบิด


Bomb                        วางระเบิด
Paris was bombed recently.
ปารีสถูกวางระเบิดเมื่อเร็วๆ นี้


Chase                         ไล่ล่า
Police chased the stolen car.
ตำรวจไล่ล่ารถที่ถูกขโมย


Deceive                       หลอกลวง
He deceived me.
เขาหลอกลวงฉัน


Enter                            เข้าไป
She entered the house.
เธอเข้าไปในบ้านหลังนั้น


Fail                               ล้มเหลว
His project was failed.
โครงการของเขาล้มเหลว


Guarantee                     รับประกัน
We can guarantee the quality of our product for 1 year.
เรารับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นเวลา 1 ปี


Hug                                กอด
He hugged her close to him.
เขากอดเธอเข้ามาใกล้กับเขา


Join                               ร่วม
He joined the basketball team last month.
เขาเข้าร่วมทีมบาสเก็ตบอลเมื่อเดือนที่แล้ว


Knock                            เคาะ
I knocked the kitchen door.
ฉันเคาะประตูครัว


เครดิตภาพ   https://de.pinterest.com/pin/295056213059667183/


Tuesday, May 24, 2016

ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ในชีวิตประจำวัน


Dream                    ฝัน
We often dream about holidays.
เรามักจะฝันถึงวันหยุดพักผ่อน


Expect                    คาดหมาย ตั้งตาคอย
I expected you yesterday.
ฉันคอยคุณอยู่เมื่อวานนี้


Laugh at                  หัวเราะเยาะ
He laughed at the old man.
เขาหัวเราะเยาะชายแก่คนนั้น


Lend a hand             ช่วย
Could you lend me a hand painting my house?
คุณช่วยฉันทาสีบ้านของฉันได้ไหม


Depress                    ทำให้เศร้าใจ กดดัน
The first day at this new office depressed me.
ฉันรู้สึกกดดันในวันแรกที่ที่ทำงานใหม่นี้


Mood                         อารมณ์
She is in a bad mood.
เธอกำลังอารมณ์เสีย


Possess                       เป็นเจ้าของ
I possess this house.
ฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้


Salute                         แสดงความเคารพ
The boys saluted each other.
เด็กผู้ชายทำความเคารพกันและกัน


Seal                            ผนึก
I seal this envelop before going to the post office.
ฉันปิดผนึกซองจดหมายนี้ก่อนที่จะไปยังที่ทำการไปรษณีย์


Snug                           อบอุ่น
Baby snug in his mon’s arms.
เด็กทารกสบายในอ้อมแขนของแม่ของเขา


เครดิตภาพ   https://www.pinterest.com/pin/422001427562950970/