Thursday, September 29, 2016

10 ศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ไว้ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
 
Popular (adj.)
คำอ่าน                      พ้อพพิวเล๊อะ
คำแปล                     ได้รับความนิยม
She is one of the popular singers presently.
เธอเป็นหนึ่งในนักร้องที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน


Leak (v.)
คำอ่าน                        ลีค
คำแปล                       รั่ว
Gas is leak from the truck.
แก๊สรั่วจากรถบรรทุก


Join (v.)
คำอ่าน                         จอยน
คำแปล                         เข้าร่วม
If I could sing well, I'd join this band.
ถ้าฉันร้องเพลงได้ดีฉันจะเข้าร่วมวงนี้


Bruise (n.)
คำอ่าน                          บรูศ
คำแปล                          ฟกช้ำ
She has bruises on her arms and legs after the car accident.
เธอมีรอยฟกช้ำที่แขนและขาของเธอหลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์


afraid (adj.)
คำอ่าน                   อะเฟร็ด
คำแปล                   กลัว
I am afraid of snake.
ฉันกลัวงู


Confident (adj.)
คำอ่าน                    ค้อนเฟ็อเด็นท
คำแปล                    มั่นใจ
I feel confident of his love.
ฉันรู้สึกมั่นใจในความรักของเขา


Depression (n.)
คำอ่าน                     ดิเพร้ดชฌึ่น
คำแปล                     ความเศร้าใจ
She suffered from clinical depression.
เธอทุกข์ทรมานจากโรคซึมเศร้า


Boring (adj.)
คำอ่าน                     บ๊อริง
คำแปล                     น่าเบื่อ
The film was very boring.
ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าเบื่อมาก


Divide (v.)
คำอ่าน                   ดิไฝ้ด
คำแปล                   แบ่ง
I divided my day between writing and reading.
ฉันแบ่งวันของฉันระหว่างการเขียนและการอ่าน


Intent (adj.)
คำอ่าน                   อินเท็นท
คำแปล                  ตั้งใจ
He is very intent on his study.
เขาตั้งใจมากในการเรียนของเขา
Tuesday, September 27, 2016

10 ศัพท์อังกฤษใช้บ่อย


Assist (v.)
คำอ่าน               อะซิ้สท
คำแปล              ช่วยเหลือ
She assisted me to type this letter.
เธอช่วยฉันพิมพ์จดหมายฉบับนี้


Ordinary (adj.)
คำอ่าน                อ๊อเดิ่ลเนริ
คำแปล                ธรรมดา
I like this letter because it is written in friendly, ordinary language.
ฉันชอบจดหมายฉบับนี้เพราะมันถูกเขียนด้วยภาษาที่ธรรมดาๆ เป็นกันเองดี


Allow (v.)
คำอ่าน                 อะล้าว
คำแปล                 อนุญาต
Our condominium does not allow pets.
คอนโดฯ ของเราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามา


Believe (v.)
คำอ่าน                   บิลี้บฟ
คำแปล                   เชื่อ
She didn't believe me.
เธอไม่เชื่อฉัน


Tight (adj.)
คำอ่าน                      ไทท
คำแปล                      ตึง แน่น
The knot is very tight.
ปมแน่นมาก


Waste (v.)
คำอ่าน                       เว็สท
คำแปล                       เปลือง ทำให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์
Don't waste your time.
อย่าเสียเวลา (โดยเปล่าประโยชน์)


Jerk (n.)
คำอ่าน             เจอค
คำแปล            การกระตุก
The train stopped with a jerk.
รถไฟหยุดแบบกระตุก


Elegant (adj.)
คำอ่าน               เอ๊วเล็อกันท
คำแปล               สง่า งดงาม
It is very elegant sofa.
มันเป็นโซฟาที่สง่างามมาก


Earn (v.)
คำอ่าน                เอิน
คำแปล                หาเลี้ยงชีพ
She earns her living as a singer.
เธอหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักร้อง


Add (v.)
คำอ่าน                 แอ็ด
คำแปล                 เพิ่ม
I would like to add my name to the list.
ฉันอยากจะเพิ่มชื่อของฉันไปในรายการ


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/341569952968006714/

Sunday, September 25, 2016

10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน


Good-looking
คำแปล               หน้าตาดี (มักใช้กับผู้ชาย)
He is a good-looking man.
เขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีทีเดียว


Keep cool
คำแปล                 ใจเย็น
It’s important for you to keep cool all the time.
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องใจเย็นตลอด


At first sight
คำแปล                  เมื่อแรกพบ
They felt in love at first sight.
พวกเขาหลงรักกันตั้งแต่แรกพบ


All day long
คำแปล                   ตลอดวัน
I swam at the beach all day long.
ฉันว่ายน้ำที่ชายหาดตลอดทั้งวัน


A piece of cake
คำแปล                    บางสิ่งที่ง่ายมากๆ
The examination was a piece of cake.
การสอบง่ายมากๆ


Let someone down
คำแปล                     ทำให้ใครบางคนผิดหวัง
I hope you can find a good job.  Don’t let me down this time.
ฉันหวังว่าคุณจะสามารถหางานที่ดีได้ อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะครั้งนี้


Up-to-date
คำแปล                      ทันสมัย
This new building is very up-to-date.
ตึกใหม่ตึกนี้ทันสมัยมาก


From time to time
คำแปล                         เป็นบางครั้งบางคราว
I go to visit my parents from time to time.
ฉันไปเยี่ยมพ่อแม่ของฉันเป็นบางครั้งบางคราว


Get in touch with
คำแปล                         ติดต่อ
I promised to get in touch with you when I return.
ฉันสัญญาว่าจะติดต่อกับคุณเมื่อฉันกลับมา


Run out of
คำแปล                         หมด
Our car runs out of gasoline.
รถของเราน้ำมันหมด


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pat021703/doraemon/