Thursday, March 30, 2017

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 คำน่าสนใจ 
ท่องไว้เลยๆๆ  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 คำนี้น่าสนใจ ฝึกฝนทุกวันๆ เก่งได้เลยจ้า

1) Reveal (v.)
คำอ่าน            ริฝีล
คำแปล            เปิดเผย
He revealed the identity of his friend.
เขาเปิดเผยตำแหน่งฐานะของเพื่อนเขา

2) Temper (n.)
คำอ่าน           เท้มเพ็อ
คำแปล           อารมณ์ อุปนิสัย
Nobody likes a person with a bad temper.
ไม่มีใครชอบคนที่มีอารมณ์ไม่ดี
  
3) Deny (v.)
คำอ่าน             ดิไน
คำแปล            ปฏิเสธ
He denied stealing the money.
เขาปฏิเสธที่จะขโมยเงิน

4) Dislike (v.)
คำอ่าน              ดิสไล้ค
คำแปล             ไม่ชอบ
Disliking the big city, I moved to the countryside.
เนื่องจากไม่ชอบเมืองใหญ่ ฉันก็เลยย้ายไปอยู่ชนบท

5) Win (v.)
คำอ่าน               วิน
คำแปล               ชนะ
To win, you will have to train hard.
ในการที่จะชนะ คุณจะต้องฝึกฝนอย่างหนัก

6) Inspire (v.)
คำอ่าน             อินสไป๊เออ
คำแปล             แรงบันดาลใจ
The calm and peaceful scenery inspired the poet.
ทัศนียภาพที่เงียบสงบเป็นแรงบันดาลใจให้กวี

7) Observation (n.)
คำอ่าน            อ็อบเซอเฝ้ฌึ่น
คำแปล           การสังเกต
Most lovers of nature have unusual powers of observation.
คนที่รักธรรมชาติส่วนใหญ่มีพลังในการสังเกตที่ไม่ธรรมดา

8) Avoid (v.)
คำอ่าน            อะฝอยด
คำแปล           หลีกเลี่ยง
You should work carefully to avoid mistake.
คุณควรทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด

9) Pretend (v.)
คำอ่าน             พริเท้นด
คำแปล             แกล้งทำ
Pretending not to hear us, he continued reading newspaper.
เขาแกล้งทำว่าไม่ได้ยินเรา ยังคงอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไป

10) Aware (adj.)
คำอ่าน              อะแว
คำแปล              รู้ ตระหนัก
He was aware of his action.
เขาตระหนักถึงการกระทำของเขา

Saturday, March 18, 2017

รู้จักคิด หมั่นฝึกฝน .... เก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอน 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำนั้นมีความหมายได้หลากหลายแล้วแต่สถานการณ์ เวลาเราแปลเราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจประโยคแวดล้อมด้วยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ถ้าหากอยากอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ดี เราต้องรู้จักคิดตามและหมั่นฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆ และหมั่นฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษของเราไปด้วย  เชื่อว่าด้วยวิธีเหล่านี้จะทำให้น้องๆ เก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอน

วันนี้ เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 คำต่อไปนี้กันดีกว่าว่าน้องๆ รู้จักและฝึกฝนการใช้คำเหล่านี้กันได้คล่องแคล่วหรือยัง1) expedite (v.)

คำอ่าน           เอ๊กซเพ็อไดท

คำแปล           เร่ง

You should expedite the shipment as per customer's request.

คุณควรเร่งจัดส่งสินค้าตามคำขอลูกค้า

 

2) Motivate (v.)

คำอ่าน           โม้เท็อเว็ดท์

คำแปล          กระตุ้น จูงใจ

Teachers know well how to motivate their students to study.

ครูรู้ดีว่าจะจูงใจให้นักเรียนเรียนได้อย่างไร

 

3) Forbid (v.)

คำอ่าน            เฟอะบิ๊ด

คำแปล            ห้าม

He forbids me to eat spicy foods.

เขาห้ามไม่ให้ฉันทานอาหารรสเผ็ด

 

4) Betray (v.)

คำอ่าน            บิเทร

คำแปล            ทรยศ

He betrayed his company.

เขาทรยศต่อบริษัทของเขา

 

5) Landscape (n.)

คำอ่าน            แล้นซเคฟ

คำแปล            ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ

It's a beautiful landscape.

เป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

 

6) Chew (v.)

คำอ่าน             ชู

คำแปล             เคี้ยว

Puppies like to chew toys.

ลูกสุนัขชอบเคี้ยวของเล่น

 

7) Lick (v.)

คำอ่าน              ลิค

คำแปล              เลีย

He licked the stamp and stuck it on the envelope.

เขาเลียแสตมป์และติดบนซองจดหมาย

 

8) Consider (v.)

คำอ่าน             คึ่นซิ้ดเด็อ

คำแปล             พิจารณา

I will consider it very carefully.

ฉันจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

 

9) Observe (v.)

คำอ่าน             อ็อบเซิ้บฟ

คำแปล             สังเกต

You must observe what will happen next.

คุณต้องสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

10) Equally (adv.)

คำอ่าน              อี๊ควลลิ

คำแปล              อย่างเท่ากัน

We will divide the money equally.

เราจะแบ่งเงินเท่า ๆ กัน

 

เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/cartoon4u/doraemon/

 

Wednesday, March 15, 2017

อยากเก่งภาษาอังกฤษ .... ง่ายนิดเดียว

ไม่ว่าใครก็สามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ เพียงแค่ใจรักบวกกับความพยายาม ขอให้มีแค่สองสิ่งนี้ ง่ายนิดเดียวใช่มั้ยล่ะ 

วันนี้ มาฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 คำนี้ด้วยกันนะ

1.  Surprise (n.)
คำอ่าน               เซอไพ้รศ
คำแปล               ประหลาดใจ
It's a great surprise to me that you came to my birthday party last night.
ฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่คุณมางานเลี้ยงวันเกิดของฉันเมื่อคืนที่ผ่านมา
  
2. Encourage (v.)          
คำอ่าน                เอ็นเค้อริดจ
คำแปล                ทำให้มีกำลังใจ สนับสนุน
My mom encouraged me to study abroad.
แม่ของฉันสนับสนุนให้ฉันไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

3. Creative (adj.)
คำอ่าน                 ครีเอ๊ทิฟ      
คำแปล                 มีความคิดสร้างสรรค์
If you have creative idea, you will win the prize.
หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณจะชนะรางวัล

4. Weak (adj.)
คำอ่าน                  วีค
คำแปล                  อ่อนแอ
I feel extremely weak when I saw him with his new girlfriend.
ฉันรู้สึกอ่อนแอมากเมื่อได้เห็นเขากับแฟนใหม่ของเขา

5. Pride (n.)
คำอ่าน                  ไพรด
คำแปล                   ความภาคภูมิใจ
The sport club is the pride of the community.
สโมสรกีฬาเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน

6. Jealous (adj.)
คำอ่าน                   เจ๊ลลึ่ดซ
คำแปล                   อิจฉา ริษยา
I am jealous of his achievement.
ฉันอิจฉาความสำเร็จของเขา

7. Aggressive (adj.)
คำอ่าน                    อะเกร้ดซซีบฟ
คำแปล                    ก้าวร้าว
I don't like his aggressive behavior.
ฉันไม่ชอบพฤติกรรมก้าวร้าวของเขา

8. Abandon (v.)
คำอ่าน                    อะแบ๊นดึ่น
คำแปล                    ละทิ้ง ทอดทิ้ง
They abandoned the place because of serious diseases.
พวกเขาละทิ้งที่นั่นเนื่องจากโรคร้ายแรง

9. Peaceful (adj.)
คำอ่าน                    พี๊ดซฟุล
คำแปล                    สงบ สงบสุข
I spent a peaceful weekend with my family at the beach.
ฉันใช้เวลาวันหยุดอย่างสงบสุขกับครอบครัวที่ชายหาด

10. Humor (n.)
คำอ่าน                   ฮิ้วเมอะ
คำแปล                   อารมณ์ขัน
I like to listen his story which is full of humor.
ฉันชอบที่จะฟังเรื่องราวของเขาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน