Sunday, July 31, 2016

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 
Injure (v.)
คำอ่าน             อินเจอ
คำแปล            ทำให้บาดเจ็บ ทำให้เสียหาย
The explosion injured several people.
ระเบิดทำร้ายคนหลายคน


Regret (v.)
คำอ่าน               ริเกรท
คำแปล               เสียใจ
I regret that I hurt you.
ฉันเสียใจที่ทำให้คุณเจ็บ


Shake (v.)
คำอ่าน                เฌค
คำแปล                สั่น เขย่า
She shakes the bottle of milk.
เธอเขย่าขวดนม


Exotic (adj.)
คำอ่าน                  เอ็กซ้อทิค
คำแปล                 ที่แปลกจากต่างแดน
There are a lot of exotic birds in this zoo.
มีนกที่แปลกตามากมายในสวนสัตว์แห่งนี้


Flexible (adj.)
คำอ่าน                  เฟล้กเซ็อเบิล
คำแปล                 ยืดหยุ่นได้ บิดงอได้
Good staffs should be creative and flexible in their thinking.
พนักงานที่ดีควรมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดที่ยืดหยุ่นได้


Peaceful (adj.)
คำอ่าน                  พี้ดซฟุล
คำแปล                 เงียบสงบ
He spends a peaceful life at this island.
เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เกาะแห่งนี้


Prohibit (v.)
คำอ่าน                 โปรฮิ้บบิท
คำแปล                  ห้าม ไม่อนุญาต
The alcohol was prohibited in the school.
ไม่อนุญาตให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน


Recompense (v.)
คำอ่าน                  เร้กคึ่มเพ็นซ์
คำแปล                 ชดใช้หนี้
I will recompense you for the car damages.
ฉันจะชดใช้ให้คุณสำหรับรถที่เสียหาย


Hazardous (adj.)
คำอ่าน                  แฮ้ศเศ็อดัดซ
คำแปล                  เสี่ยงต่ออันตราย
Driving too fast is very hazardous.
ขับรถเร็วเกินไปเป็นอันตรายมาก


Endure (v.)
คำอ่าน                    เอ็นดิ๊วเออ
คำแปล                    อดทน
She can’t endure that man any longer.
เธอไม่สามารถทนชายคนนั้นได้อีกต่อไป


เครดิตภาพ   https://www.pinterest.com/afrias0110/doreamon/

Wednesday, July 27, 2016

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้


Retard (v.)
คำอ่าน               ริท้าด
คำแปล               ทำให้ช้าลง หน่วงเหนี่ยวไว้
The accident retarded her arrival.
อุบัติเหตุทำให้เธอมาถึงช้าลง


Injection (n.)
คำอ่าน                 อินเจ๊กฌึ่น
คำแปล                 การฉีด การฉีดยา
He got an injection in his right arm.
เขาได้รับการฉีดยาที่แขนข้างขวาของเขา


Repair (v.)
คำอ่าน                   ริแพ
คำแปล                   ซ่อม
He repaired the television by himself.
เขาซ่อมโทรทัศน์ด้วยตัวเอง


Remove (v.)
คำอ่าน                     ริมู้บฟ
คำแปล                     ย้ายไป
The factory will be removed from Thailand to China.
โรงงานจะถูกย้ายจากประเทศไทยไปประเทศจีน


Install (v.)
คำอ่าน                     อินสต็อล
คำแปล                     ติดตั้ง
We are planning to install a new lighting system in our new office.
เราวางแผนที่จะติดตั้งระบบไฟใหม่ในสำนักงานใหม่ของเรา


Fatigue (v.)
คำอ่าน                     เฟ็อติ้ก
คำแปล                     ทำให้เหน็ดเหนื่อย
She was very fatigued after the long journey.
เธอเหน็ดเหนื่อยมากหลังจากการเดินทางที่ยาวนาน


Relax (v.)
คำอ่าน                ริแลคซ
คำแปล                พักผ่อน
It's a great place to relax.
มันเป็นสถานที่ที่ดีที่จะพักผ่อน


เครดิตภาพ  https://uk.pinterest.com/pin/475129829409084293/Sunday, July 24, 2016

ศัพท์อังกฤษที่น่าสนใจ ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน


Hesitate (v.)
คำอ่าน                เฮ้ศศิทึ่น
คำแปล                รีรอ ลังเลใจ
She hesitated before buying the dress.
เธอลังเลก่อนซื้อชุด


Prompt (adj.)
คำอ่าน                พร็อมท์
คำแปล                ฉับพลัน ทันที
We are waiting for your prompt reply.
เรากำลังรอการตอบกลับจากคุณโดยทันที


Satisfy (v.)
คำอ่าน                 แซ้ดทิชไฟ
คำแปล                 ทำให้พอใจ
His answer satisfied me.
คำตอบของเขาทำให้ฉันพอใจ


Generous (adj.)
คำอ่าน                  เจ๊นเนอรึ่ดซ
คำแปล                 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใจกว้าง
She is very generous to everyone.
เธอเป็นคนใจกว้างมากกับทุกคน


Obvious (adj.)
คำอ่าน             อ๊อบเฝียดซ
คำแปล             ที่เห็นได้ชัด
It was obvious that he intended to steal your money.
มันก็เห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจที่จะขโมยเงินของคุณ


Prepare (v.)
คำอ่าน             พริแพร
คำแปล             ทำ (กับข้าว)
She prepared breakfast for her children.
เธอเตรียมอาหารเช้าสำหรับลูก ๆ ของเธอ


Mourn (v.)
คำอ่าน               โมน
คำแปล               โศกเศร้าเสียดาย
I mourn for my dead dog.
ฉันโศกเศร้าเสียดายสุนัขของฉันที่ตายไป


Neglect (v.)
คำอ่าน                 นิเกล้คท
คำแปล                 เพิกเฉย ละเลย
Don't neglect your studies.
อย่าละเลยการศึกษาของคุณ


Dirty (adj.)
คำอ่าน                 เด๊อททิ
คำแปล                สกปรก
Your white shirt got dirty easily.
เสื้อขาวของคุณสกปรกง่าย


Struggle (v.)
คำอ่าน                  สตรั๊กเกิ่ล
คำแปล                  ดิ้นรน ตะเกียกตะกาย
The dog struggled in the canal.
สุนัขตะเกียกตะกายอยู่ในคลอง


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/512636370054476613/