Wednesday, June 29, 2016

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันAccelerate                            เร่งความเร็ว
The car accelerated toward her.
รถเร่งความเร็วไปหาเธอ


Aggressive                             ก้าวร้าว
He is very aggressive.
เขาก้าวร้าวมาก


Awful                                         น่ากลัว
It is an awful place.
มันเป็นสถานที่ที่น่ากลัว


Cruel                            โหดร้าย
He is cruel.
เขาเป็นคนที่โหดร้าย


Dare                             กล้า
He dared to fight with that guy.
เขากล้าที่จะต่อสู้กับผู้ชายคนนั้น


Extremely                     สุดขีด
It is extremely hot here.
ที่นี่ร้อนมาก


Honest                           ซื่อสัตย์
He was not honest with you.
เขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณ


Mud                                โคลน
The road is filled with mud.
ถนนเต็มไปด้วยโคลน


Painful                                เจ็บปวด
My leg was very painful.
ขาของฉันเจ็บปวดมาก


Polish                                  ขัด
She polished the glasses.
เธอขัดแก้ว


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/sergife/cool/

Monday, June 27, 2016

ภาษาอังกฤษ 10 คำ น่ารู้Seek                          แสวงหา ขอ
She seeks my help to complete her project.
เธอขอให้ฉันช่วยดำเนินการโครงงานของเธอ


Charm                        เสน่ห์
It is a charming beach.
มันเป็นชายหาดที่มีเสน่ห์


Recede                        ลด ถอยห่าง
The receding flood waters brought a sigh of relief to everyone.
น้ำท่วมลดลงทำให้ทุกคนโล่งใจ


Park                              จอด
I parked the car in front of the market.
ผมจอดรถอยู่ด้านหน้าของตลาด


Otherwise                      มิฉะนั้น
Speak loudly to your grandmother; otherwise, she won't hear you.
พูดดังๆ กับคุณยายของคุณ มิฉะนั้นคุณยายจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ


Avoid                              หลีกเลี่ยง
Avoid taking the lift, use the stairs instead.
หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ให้ใช้บันไดแทน


Recover                           ฟื้น
The doctor is worried about why the patient is not recovering.
หมอเป็นห่วงเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ป่วยยังไม่ฟื้นตัวHumorous                        ตลก
He is a humorous guy.
เขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน


Horror                              ความน่ากลัว
He likes a horror film.
เขาชอบหนังสยองขวัญ


Waste                                เสีย
He misplaced his phone and wasted so much time looking for it.
เขาวางโทรศัพท์ผิดที่และเสียเวลามากในการค้นหามัน


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/pin/351632683379775190/

Saturday, June 25, 2016

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Noisy                       เสียงดัง
It is very noisy place.
มันเป็นสถานที่ที่มีเสียงดัง


Drop                         ทำตก ทำหล่น
The tear drops on her face.
หยาดน้ำตาบนใบหน้าของเธอ


Join                            เข้าร่วม
He has joined the football team since last year.
เขาเข้าร่วมทีมฟุตบอลตั้งแต่ปีที่แล้ว


Deal                           จัดการ ข้อตกลง
It’s a deal.
มันเป็นข้อตกลง


Spend                         ใช้จ่าย
I spent a lot of money for my vacation.
ฉันใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับวันหยุดพักผ่อนของฉัน


Activity                       กิจกรรม
The activities in the school are useful for students.
กิจกรรมในโรงเรียนมีประโยชน์สำหรับนักเรียน


Promotion                    การส่งเสริม
The promotion will be ended this Friday.
โปรโมชั่นจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้


Professional                  มืออาชีพ
He is a professional photography.
เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพ


Compassion                   ความเห็นอกเห็นใจ
The victims should be treated with compassion.
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ


Critical                      วิกฤต
The situation is critical.
สถานการณ์วิกฤต


เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/bishtmina/evrythng-we-like/

Wednesday, June 22, 2016

ศัพท์อังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน


Precious                   มีค่ามาก ประเสริฐ

My baby is very precious to me.

ลูกของฉันมีค่ามากสำหรับฉัน

Pile up                      กองพะเนินเทินทึก ทับถมเพิ่มขึ้น

Papers on my table have piled up for years.

เอกสารบนโต๊ะของฉันได้กองทับถมมานานหลายปีแล้ว

Leak                          รั่ว

The water is leaking from the roof.

น้ำรั่วจากหลังคา

Mournful                     โศกเศร้า

It was a mournful time.

มันเป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้า

Restful                         สงบ สบาย

The park is a restful place.

สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อน

Linger                           อ้อยอิ่ง รีรอ ชักช้า

She lingered on the beach, enjoying the warm sunrise.

เธออ้อยอิ่งอยู่บนชายหาดเพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ขึ้นที่อบอุ่น

Honor                             ให้เกียรติ

You should honor your teacher.      

คุณควรให้เกียรติครูของคุณ

Drip                                 หยด

Water was dripping from the faucet.

น้ำหยดจากก๊อกน้ำ

Former                             อดีต แต่ก่อน

He is her former boyfriend.

เขาเป็นแฟนเก่าของเธอ

Ribbon                                   ริบบิ้น

She has a beautiful ribbon in her hair.

เธอมีริบบิ้นสวยงามในผมของเธอ

เครดิตภาพ   https://www.pinterest.com/janekathleenw/doraemon/