Tuesday, January 31, 2017

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้และน่าจดจำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งคำ จะช่วยให้น้องๆ จำคำศัพท์นั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ หมั่นฝึกฝนและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ในวันนี้ แต่ในข้างหน้าเราต้องได้ใช้แน่ๆ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับคนทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าน้องๆ จะเจอชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือว่าน้องๆ ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศก็ตาม ถ้าหากน้องๆ มีความรู้และทราบความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้องๆ ก็จะเข้าใจและสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี 

งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคำศัพท์ 10 คำที่น่ารู้ในวันนี้มีอะไรบ้าง เพื่อน้องๆ จะได้จดจำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแคล่วคล่อง

1) Bother (v.)
คำอ่าน            บ๊อเธอ
คำแปล            รบกวน
I'm sorry to bother you but there's something I need to ask you.
ฉันขอโทษที่รบกวนคุณ แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันต้องการจะถามคุณ

2) Accomplish (v.)
คำอ่าน              อะค้อมพลิฌ
คำแปล              ทำให้สำเร็จ
There are two main components to accomplishing any task: knowing what to do, and being motivated to do it.
มีสององค์ประกอบหลักที่จะประสบความสำเร็จในงานใดๆ คือ รู้ว่าจะทำอะไร และมีแรงจูงใจที่ จะทำมัน

3) Tough (adj.)
คำอ่าน               ทับฟ
คำแปล               ยาก
It's very tough job.
มันเป็นงานที่ยากมาก

4) Horrify (v.)
คำอ่าน                ฮ้อเร็อไฟ
คำแปล                ทำให้หวาดกลัว
These stories horrify us.
เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราหวาดกลัว

5) Hurry (n.)
คำอ่าน                  เฮ้อริ
คำแปล                  ความเร่งรีบ
It just seems that there is no hurry and no urgency.
ดูเหมือนว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไร

6) Destroy (v.)
คำอ่าน                ดิสทร้อย
คำแปล               ทำลาย
He intended to destroy her.
เขาตั้งใจที่จะทำลายเธอ

7) Sympathy (n.)
คำอ่าน                 ซิ้มเพ็อธิ
คำแปล                 ความเห็นอกเห็นใจ
They had great sympathy for the flood victims.
พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจอย่างมากต่อผู้ประสบอุทกภัย

8) Dangerous (adj.)
คำอ่าน                 เด๊นเจ็อรึ่ดซ
คำแปล                อันตราย
Walking alone on a dark road may be dangerous.
เดินคนเดียวบนถนนที่มืดอาจเป็นอันตราย

9) Refresh (v.)
คำอ่าน            ริเฟรฌ
คำแปล            ทำให้สดชื่น
I took a shower to refresh myself and got dressed to meet with him.
ฉันอาบน้ำเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นและแต่งตัวเพื่อจะไปพบกับเขา

10) Humble (adj.)
คำอ่าน               ฮั้มเบิ่ล
คำแปล               สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
If I did wrong to these people, then I offer my humble apologies.
ถ้าหากฉันทำอะไรที่ผิดต่อคนเหล่านี้ ฉันขอโทษด้วยความอ่อนน้อม

Cr. Pic.  https://www.pinterest.com/nindiyaa1414/doraemon/

No comments:

Post a Comment