Wednesday, January 20, 2016

Environment (สิ่งแวดล้อม) 

รู้สึกไหมว่าเวลาเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วเราจะรู้สึกสบายใจ มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก และก็หายใจได้ปลอดโปร่งเลยทีเดียว
 

สิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมตัวเราตามธรรมชาตินั้นดีอย่างนี้นี่เอง ผู้คนถึงได้เสาะแสวงหาที่เที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามเพื่อพักผ่อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ


เมื่อนึกถึงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เรามักเห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะไปสัมผัสด้วยตัวเอง ดูตามเว็บไซด์ต่างๆ หรือว่าดูทางทีวี อยากรู้ไหมว่า สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้าง ลองไปดูกัน


1)  Plain                                 ที่ราบ

2)  Plateau                             ที่ราบสูง

3)  Peak                                  จุดสูงสุด

4)  Prone                                 ลาดเอียง

5)  Oasis                                 บริเวณที่อุดมไปด้วยน้ำและต้นไม้ในทะเลทราย

6)  Current                             กระแสน้ำ

7)  Peninsula                          คาบสมุทร

8)  Reservoir                           อ่างเก็บน้ำ

9) Mangrove                           ป่าโกงกาง, ป่าชายเลน

10) Timber                              ท่อนไม้

No comments:

Post a Comment