Friday, February 5, 2016

Words that are Opposites (คำตรงข้าม)

เรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากเลย เพียงแต่เราใส่ใจและสนใจสิ่งรอบข้าง ลองมองแล้วคิดว่าสิ่งนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ เจอะเจออะไร ก็พยายามคิดให้ได้และถ้าหากคิดไม่ออกก็ลองเช็คคำศัพท์ คำแปล ในกูเกิ้ลแปลภาษา ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่นานเราก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นๆ และก็เก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอน วันนี้ เรามเช็คดูกันสิว่า คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษที่น่าจดจำนั้นมีอะไรบ้าง

1)  arrest (จับกุม)                 free (ปล่อย)


2)  attack (โจมตี)                 defend (ป้องกัน)


3)  connect (เชื่อมต่อ)          separate (แยกออก)


4)  cruel (ใจร้าย)                   kind (ใจดี)


5)  dawn (พระอาทิตย์ขึ้น)    dusk (พระอาทิตย์ตก)


6)  elementary (ขั้นต้น)        advanced (ขั้นสูง)


7)  freeze (แช่แข็ง)               melt (ละลาย)


8)  junior (รุ่นน้อง)              senior (รุ่นพี่)


9)  liquid (ของเหลว)           solid (ของแข็ง)


10) outskirts (รอบนอก)     center (ตรงกลาง)

No comments:

Post a Comment